Kinderen zijn enorm veerkrachtig. Ze vinden vaak zelf oplossingen voor dagelijkse problemen en durven om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Toch kunnen er momenten zijn dat ze niet goed in hun vel zitten en vergeten hoe sterk ze zijn. Dat hoort bij groei en daar leren kinderen van. Wanneer je kind echter langere tijd verdrietig is, sneller boos is dan anders of juist teruggetrokken en angstig reageert, kun je samen terecht bij Kinderpraktijk De Bij voor Talentgedreven coaching en begeleiding.

Op een speelse en creatieve manier gaan we op zoek naar de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van je kind. We kijken wat er nodig is voor het versterken van het zelfvertrouwen en een positieve manier van denken. We zorgen er met elkaar voor dat je kind weer blij is met zichzelf.


Talentgedreven coaching is zeer geschikt voor kinderen in de ontdekfase. Rond hun negende verjaardag maken kinderen een groeisprong mee waarbij ze anders naar zichzelf gaan kijken en zichzelf leren kennen door te kijken naar andere kinderen. Dat brengt op een hoop onzekerheid met zich mee en kan sterker worden naarmate kinderen in de puberteit komen. Bovendien kun je als ouder je tiener af en toe moeilijk bereiken wanneer hij of zij denkt het alleen te moeten doen. Met talentgedreven coaching versterken we de communicatie tussen het kind en zijn of haar omgeving. Door samen gericht op zoek te gaan naar talenten, mogelijkheden, doelen en wensen blijft je kind dichter bij zichzelf en groeit het zelfvertrouwen en de veerkracht.

Lees meer

Laatste nieuws

Contact

Kinderpraktijk De Bij

T 06 – 28 15 18 95
E info@kinderpraktijkdebij.nl