Praktisch

  • Wanneer?

    Coachafspraken, bijlessen en oudergesprekken vinden plaats tijdens werkdagen, maar niet standaard tussen 9 en 5. We kijken samen naar een geschikt moment, zodat we rustig kunnen praten en werken.

  • Tarieven

    Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Voor de start van een coachtraject ontvang je een voorstel op maat waarin coachafspraken, overlegmomenten en tarieven worden vermeld. De prijzen voor workshops en trainingen vind je terug in de uitnodigingen.

  • Verwijzing

    Je hebt geen verwijzing van een huisarts of school nodig om te starten met coaching.