Bij de les

Bijles

Zit je kind in de bovenbouw van de basisschool of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Vindt je kind het schoolvak Taal/Nederlands erg moeilijk? Heeft hij of zij bijvoorbeeld problemen met begrijpend lezen, grammatica of (werkwoord-)spelling? Samen kijken we naar wat je kind nodig heeft om weer met plezier aan alle taaltaken te werken.

Na een oriënterend gesprek waarin we vaststellen waar je kind behoefte aan heeft, gaan we met verschillende oefenmaterialen en diverse werkvormen aan de slag. Tussentijds bespreken we de vorderingen en blikken we vooruit om te kijken wat er nog aan kennis en vaardigheden nodig is.

Leren leren

Heeft je kind veel moeite met het organiseren van schoolwerk? Kan hij of zij moeilijk uit zichzelf aan schooltaken beginnen? Is uitstellen dé aanpak die je kind kiest, terwijl jij ziet dat het werk zich ophoopt? Dit lijkt typisch 'luie puber'-gedrag, maar het is waarschijnlijker dat je kind niet weet welke strategieën er allemaal zijn. Met een plan dat past bij je kind gaan we samen aan de slag om het leren weer leuk te maken.