Coaching

Als talentgedreven kindercoach help ik kinderen met het (her-)vinden van hun echte talenten. We werken samen aan een reëel en positief zelfbeeld, zodat je kind weer blij is, met zichzelf en met dat wat hij of zij kan. Het zelfvertrouwen groeit en je kind durft weer uitdagingen aan te gaan en kansen op te pakken.

Daarvoor gaan we eerst samen op zoek naar wat er goed gaat. Waar wordt je kind blij van? Wat lijkt moeiteloos te gaan en geeft energie? Waarom zit je kind uren te bouwen of te tekenen? Wat maakt dat je kind met zoveel plezier veel oefentijd stopt in het leren bespelen van een instrument? Waarom komt je kind met zoveel energie terug van een flinke training voor zijn of haar sport? Wat zijn de echte talenten achter dat wat we zien als resultaat?

Vervolgens gaan we kijken naar wat je kind anders wil. Hoe zetten we de talenten van je kind in om dat doel te bereiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om te focussen op de dingen waar je kind blij van wordt? We hebben aandacht voor de vervelende dingen, maar richten ons vervolgens op wat goed gaat. Wanneer je uitgaat van het goede is het makkelijker om weer terug te veren als het even minder gaat. Het uitpluizen en oefenen doen we op verschillende manieren.

We kijken welke mensen en hulpbronnen versterkend kunnen werken en vragen aan de mensen die dicht bij je kind staan of ze een handje willen helpen met het bereiken van zijn of haar doel. Daarnaast besteden we veel aandacht aan groeitaal en groeimindset en emoties en gevoelens.

We werken op die manier samen aan een flinke voorraad veerkracht en zelfvertrouwen om je kind te laten groeien en bloeien.

Is Talentgedreven coaching iets voor jullie? Neem dan telefonisch of via e-mail contact met me op. Samen plannen we een eerste afspraak (alleen voor ouders wanneer je kind jonger is dan 12 jaar).

Tijdens het eerste gesprek kijken we samen naar de ontwikkeling van je kind en jullie verwachtingen en doelen. We maken een voorlopig plan voor de begeleiding dat ik verder uitwerk met je kind tijdens de coachafspraken.

Hoe gaan we daarna verder?
Wanneer jullie kiezen voor een coachtraject starten we meestal met drie sessies. Tijdens de derde sessie hebben we ook een ouder-kindmoment waarin we bespreken hoe het op dat moment gaat en wat er nog nodig is.

Wanneer je kind zijn of haar doel heeft bereikt dan vieren we dat! We blikken tijdens de laatste sessie terug en kijken vooruit. Hoe gaat je kind zelf verder en wie kunnen daarbij helpen?